FLEXIBUMP granskad och godkänd av svenska Byggvarubedömningen

För alla professionella kunder är det tryggt att veta att FLEXIBUMP granskats och godkänts av den oberoende svenska organisationen "Byggvarubedömningen" för att säkerställa dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja vår produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd utomhusmiljö i samverkan våra användare. 

Byggvarubedömningen ägs av ett flertal av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden. Genom Byggvarubedömningen får alla medlemmar tillgång till information om bedömda produkter som gör det möjligt för alla att göra kloka val samt logga produkterna i sina projekt.

Bedömningarna ses därmed som ett sätt att ta ansvar för de produkter som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer.