Vintervägar och vintertrafik

Vintervägar och vintertrafik i Sverige

När vintern nu är här så har Trafikverkets entreprenörer hjälp av landets runt 775 vägväderstationer, så kallade VViS som är placerade över hela Sverige. Stationerna visar mycket information som tex. yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning, luftfuktighet och vindhastighet i realtid. På alla VViS stationer finns det också väglagskameror som tar bilder var 10:e minut för att beskriva väglaget, bilder tas faktiskt även nattetid. Väglagskamerorna förenklar definitivt jobbet att snabbt planera behovet för att minska risken för halka och snödrev. Detta tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster - så har Trafikverkets entreprenörer numera mycket bra chanser att förutsäga risken för vinterväglag och halka dygnet runt. Så har ni vägbulor och farthinder utlagda så märk ut dem med snökäppar eller dyligt så att alla landets snöentreprenörer kan genomföra sitt arbete smidigt och enkelt.

På Trafikverkets hemsida finns mer information hur landets vägar sköts under vintertid ››