Regler för farthinder

Farthinder i trafikkänslig miljö

Vanliga och relevanta frågor kring regler och bestämmelser för farthinder: När du funderar på att köpa farthinder är det ett antal frågor som brukar dyka upp inför beslutet och här tar vi upp några enkla huvudpunkter inför den tänkta investeringen av väggupp i ert område.

Farthinder på enskild väg, bostadsrättsförening eller samfällighet
Det enda som behövs är tillstånd från markägaren. Äger du en enskild/-privat väg bestämmer du själv över att investera i trafikbulor från FLEXIBUMP. Ingår du i en vägsamfällighet eller bostadsrättsförening eller på annat vis äger vägen gemensamt med andra så pratar du med styrelsen eller ansvarig person om att FLEXIBUMP behöver beställas för att sänka farten och öka tryggheten i området. Det kan då vara lämpligt att ta beslutet att investera i vägbulor i samråd med övriga på närmaste gemensamma möte.

Vid kommunal gata eller väg
Är det en kommunal väg behöver du ansöka om tillstånd från din kommun för att lägga ut trafikgupp -och du kontaktar då lämpligen din kommun och pratar med en lokal trafikhandläggare eller trafikingenjör. Fördjupande information finns hos Trafikverket ››

Vilket farthinder ska du välja?
Det smartaste vägguppet på marknaden för många områden anses sedan många år tillbaka vara FLEXIBUMP som är byggt i ett flexibelt specialgummi som ligger stadigt på vägbanan som det är, men som också kan förankras med medföljande fästspikar ner i grusvägens vägkropp och bärlager. Levereras alltså helt komplett till kund.

FLEXIBUMP är det enda flyttbara och fartdämpande trafikguppet på marknaden som fortfarande är bekvämt att passera då man anpassar hastigheten. Denna produkt är väl beprövad sedan decennier och resulterar alltid i att trafikanten anpassar sin fart på ett mycket effektivt sätt -och anses vara synnerligen prisvärda och pålitliga av de tusentals användare som idag använder sig av denna produkt.

Vägbulor av detta fabrikat är tillverkade i Sverige med en extremt lång livslängd och levereras med monterade reflexer på bägge långsidorna för att öka synligheten, dessutom levereras de med marknadens bästa garanti på 10 år.

Eftersom denna vägbula är både smart och rejält i sin konstruktion så tar det i normalfallet endast några minuter att ta bort den inför vintern samt endast några minuter att placera ut den på våren. Höjden på farthindret är 5 cm. Om vägbulan ska ligga ute vintertid så ska den markeras med snökäppar eller liknande.

Vad säger utryckningstjänsten om detta farthinder - och vilken vikt klarar FLEXIBUMP ?
Ett svar vi fått höra vid flera tillfällen är detta är en mycket ändamålsenlig fartdämpare och bidrar till att vi inte behöver rycka ut lika ofta..... Dessa farthinder är med framgång testade och används också dagligen av erfaren personal på räddningstjänsten och uppfyller alla myndighetskrav. Ingår som standardutrustning vid många räddningsstationer över hela Sverige, tryggt för dig som kund att veta - och säger en hel del om kvalitén i produkten.... FLEXIBUMP´s smarta och pålitliga konstruktion i specialgummi klarar också de tyngsta fordonen som rullar på svensk väg utan att gå sönder tex. lastbilar, sopbilar, betongbilar, timmerbilar och bussar etc.

Hur förankras farthindret på bästa sätt?
Vissa bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter lägger bara ut vägguppen på aktuell vägsträcka utan att förankra dem över huvud taget då grundkonstruktionen är mycket rejäl och stadig. Men fästjärn / spik bifogas alltid kostnadsfritt med dessa vägbulor för att möjliggöra fastsättning vid behov. Den längre 240 cm modellen har tre förankringspunkter och den kortare 80 cm modellen har två förankringspunkter. Vid monteringen av farthindret används en mindre slägghammare för att spika ner fästjärnet i vägkroppen -och detta fastgörs helt utan förborrrning, pluggning, gjutning eller annat krångel. Resultatet som uppnås är en extremt stark och stryktålig fastsättning av vägguppet, där inga speciella förkunskaper eller verktyg / maskiner krävs för monteringen av detta farthinder.

Hur tas farthindret bort inför vintern?
Borttagning av FLEXIBUMP vägbulor är minst lika enkel som monteringen och den enklaste lösningen är att använda en kofot som du använder för att böja upp specialgummit, sen knackar du lite med kofoten på fästjärnet om det fortfarande sitter kvar i vägkroppen och bänder upp det.

Behöver farthindren underhållas ?
Underhållet av trafikguppen är minimalt, men det är ju trevligare att ta ut dem på vårkanten om man har spolat och tvättat av fartbulorna innan den eventuella vinterförvaringen. Sen kollar man över reflexsystemet på farthindret och konstaterar att alla reflexer sitter där de ska - och skulle någon reflex ha gått bort så finns det nya att köpa av leverantören som sen skruvas fast på nolltid. Likaså om något fästjärn tagit skada efter många års användning så finns nya att införskaffa hos leverantören och dessa kostar inte många kronor.

Farthinder för vägarbetare och vägarbeten
Bra farthinder och en optimal belysning är viktiga aspekter för ett säkert och effektivt anläggningsarbete eller underhållsarbete som behöver utföras på eller vid en trafikerad väg eller gata.
 Av erfarenhet vet vi att det i princip alltid är nödvändigt att tvinga ner hastigheten med hjälp av fysiska fartgupp, enbart skyltar är oftast inte tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. FLEXIBUMP farthinder används av flera stora anläggningsföretag som Svevia, Peab, Skanska mm. men som nämnts nyss även av räddningstjänsten.

För olika riktlinjer och rekommendationer kan du fördjupa dig genom att läsa Sveriges kommuners och landstings handbok för arbete på väg. Länk till Trafikverket – Arbete på väg ››:

Högkvalitativa farthinder – tillverkade i Sverige

FLEXIBUMP är det enda flyttbara och fartdämpande trafikhindret på marknaden som fortfarande är bekvämt att passera då man anpassar hastigheten. Se informationsfilmen hur enkelt det är ätt lösa problem med höga fordonshastigheter i känsliga trafikmiljöer.