Farthinder på grusväg

Att placera FLEXIBUMP farthinder på dammiga och trafikerade grusvägar där hastigheten är ett trafikproblem är en tacksam uppgift. Vid placering av vägbulor på den aktuella sträckan blir resultatet mycket effektivt och konkret med en påföljd att de boende upplever en betydligt högre trygghet för både sig själva, barn och djur. 

Förutom att trafikrytmen blir mer behaglig för allt liv utefter grusvägen så blir det oftast också en tystare miljö då farten sänkts med hjälp av fartguppen, dessutom så dammar det betydligt mindre. Det bästa vägguppet på marknaden för grusvägar anses sedan många år tillbaka vara FLEXIBUMP som är byggt i ett flexibelt specialgummi som ligger stadigt på vägbanan som det är, men som också kan förankras med medföljande fästspikar ner i grusvägens vägkropp och bärlager. 

FLEXIBUMP farthinder kan utan problem ligga ute året om men de flesta användare tar dock in dem under vintersäsongen då smidigheten ökar för plogbilarna som behöver göra sitt jobb. Eftersom vägguppet är både smart och rejält i sin konstruktion så tar det i normalfallet endast några minuter att ta bort det inför vintern samt endast några minuter att placera ut den på våren. Enklare kan det inte bli. Om vägbulan ska ligga ute vintertid så ska den markeras med snökäppar eller liknande. 

Placering av farthinder kan göras på många sätt beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut. Generellt sett kan man säga att dessa trafikgupp bör placeras på grusvägar där faran eller obehaget från trafiken är som störst dvs. i närheten av utfarter, byggnation, korsningar, gårdsplaner, lantfastigheter samt tillfartsvägar till populära naturreservat, hamnar och badplatser mm. 

Farthindren markeras lämpligen ut med skylten A9 (Varning för farthinder) så att trafikanten i god tid får information om situationen och kan dämpa hastigheten därefter.

Även utmärkning av vägbulorna med sidomarkeringsskärmar / trafikpollare är att rekommendera då dessa förtydligar installationen och uppmärksammar trafikanten på ett föredömligt sätt. Dessa produkter för utmärkning av vägguppen finns att införskaffa i samband med att farthindren beställs. 

Så dessa trafikbulor i specialgummi från FLEXIBUMP kan egentligen för en relativt liten penning skapa en betydligt säkrare, tystare och behagligare utemiljö för många på landsbygden men det förekommer även grusvägar i stadsmiljö och de fungerar naturligtvis lika bra där. Detta farthinder har genom åren visat sig fungera utmärkt på alla underlag och i de flesta trafiksituationer där en hastighets / trygghets problematik behöver lösas på ett effektivt och konsekvent sätt. Enskilda väghållare beslutar själva om att skaffa trafikgupp till sin grusväg. Det kan tex. vara lämpligt att ta beslutet i samråd med övriga i tex. vägsamfälligheten på närmaste gemensamma möte.

Att bygga väggupp är alltid en hårfin avvägning mellan bekvämlighet och effektivitet och i denna produkt finns det en bra balans mellan dessa två element. Vilket också ständigt bekräftats genom dess popularitet ute på marknaden år efter år. De vägföreningar som lägger ut dessa fartbulor brukar inte vara sena med att rekommendera dem för sina grannföreningar – och på den vägen lyckades ett mindre familjeföretag att skapa ett svensktillverkat och robust koncept för säkrare grusvägar ………..

Konceptet av farthinder för grusväg erbjuds i längderna 240 cm samt 80 cm och dessa längder kan också kombineras helt valfritt så att kunden alltid erbjuds att rigga upp ett farthinder i önskad bredd som passar i just sitt område.  Tex. så skapar 2 st. 240 cm trafikgupp en total bredd på 480 cm eller så går det utmärkt att bygga ett 320 cm brett farthinder genom att nyttja 1 st. 240 cm modell samt 1 st. 80 cm. 

Varje längd har fristående förankringar så det går alltså bra att använda längderna helt för sig själva eller tillsammans på ett helt valfritt sätt beroende på vägbanans bredd. 

Med hjälp av rekommenderade sidomarkeringar / trafikpollare som också finns hos denna leverantör då breddar du enkelt upp bredden ytterligare. Höjden på vägbulan är i detta fall 5 cm och effektiviteten uppnås genom en tvärt skuren långsida. 

Denna modell av farthinder är svensktillverkad och kvalitetskontrollerad och erbjuds då alltid med marknadens bästa garanti på 10 år.

Högkvalitativa farthinder – tillverkade i Sverige

FLEXIBUMP är det enda flyttbara och fartdämpande trafikhindret på marknaden som fortfarande är bekvämt att passera då man anpassar hastigheten. Se informationsfilmen hur enkelt det är ätt lösa problem med höga fordonshastigheter i känsliga trafikmiljöer.