Farthinder för asfalt

Farthinder för asfalt

Placering av FLEXIBUMP vägbulor kan göras på många olika sätt beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut på plats och ställe. Generellt sett kan man säga att farthinder bör placeras på asfaltsvägar där faran eller obehaget från trafiken är som störst dvs. i villaområden, allmännyttiga bostadsområden samt i närheten av utfarter, korsningar, lekparker, skolor, parkeringar mm.  

Trafikguppen markeras lämpligen ut med skylten A9 (Varning för farthinder) så att trafikanten i god tid får information om situationen och kan sänka hastigheten därefter. Även utmärkning av vägbulorna med sidomarkeringsskärmar / trafikpollare är att rekommendera då dessa förtydligar installationen och uppmärksammar trafikanten på ett föredömligt sätt. Dessa produkter för utmärkning av vägguppen finns att inhandla i vår webbshop i samband med att farthindren beställs.

Att placera ut FLEXIBUMP vägbulor på trafikerade asfaltsvägar i stadsmiljö där hastigheten är ett vanligt trafikproblem är en tacksam uppgift. Vid placering av farthinder på den aktuella problemsträckan i villaområdet, bostadsrättsföreningen, samfälligheten eller i det kommunala sammanhanget - så blir det uppnådda resultatet mycket effektivt och konkret med påföljden att de boende upplever en betydligt högre trygghet för både sig själva, barn och husdjur. Förutom att trafikrytmen blir mer behaglig för alla intressenter i området så blir det oftast också dessutom en tystare och lugnare miljö då farten sänkt med hjälp av fartguppen. 

Det mest sålda och bästa vägguppet på marknaden anses sedan många år tillbaka vara FLEXIBUMP som är enkelt flyttbart och byggt i ett flexibelt specialgummi som ligger stadigt på vägbanan som det är, men som också kan förankras med medföljande fästspikar ner i asfaltsvägens vägkropp och bärlager. Fästspikar medföljer alltid i leveransen. Att bygga vägbulor är alltid en hårfin avvägning mellan bekvämlighet och effektivitet och i denna produkt anses det finnas en bra balans mellan dessa två faktorer. Vilket också ständigt bekräftats genom dess popularitet ute på marknaden år efter år.

De föreningar och samfälligheter som lägger ut dessa farthinder brukar inte vara sena med att rekommendera dem för andra föreningar i stadsdelen – och på den vägen lyckades ett genuint familjeföretag från Motala att skapa ett svensktillverkat och robust koncept för säkrare bostadsområden. Genom att erbjuda produkter av absolut högsta materialkvalitet samt nyttjandet av en smart produktionsteknik så har företaget numera blivit ett eget och hyllat begrepp på marknaden för farthinder.

Monteringen är föredömligt enkel, produkten är väl beprövad och vägguppen används som sagt idag av tusentals bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och samfälligheter över hela landet. Denna vägbula klarar även alla de tuffa belastningar som det kan tänkas utsättas för i form av tunga transporter som tex. bussar, sopbilar, lastbilar mm. Farthindret kan utan problem ligga ute året om men de flesta samfälligheter tar dock in dem under vintersäsongen då smidigheten ökar för plogbilarna som behöver göra sitt jobb. Eftersom vägguppen är både smarta och rejäla i sin konstruktion så tar det i normalfallet endast ett par minuter att ta bort den inför vintern samt endast några minuter att placera ut den på våren. Enklare kan det inte bli. Om vägbulan ska ligga ute vintertid så ska den markeras med snökäppar eller liknande så att snöröjaren enkelt kan identifiera placeringen. 

Så dessa trafikgupp i specialgummi från FLEXIBUMP kan för en liten ekonomisk insats skapa en väsentlig säkrare, tystare och behagligare utemiljö för många intressenter och grupper i områden med asfalterade ytor. Men det förekommer även grusvägar i stadsmiljö och dessa väggupp fungerar naturligtvis lika bra där.

 Detta farthinder har genom åren visat sig fungera utmärkt på alla typer av underlag och i de flesta trafiksituationer där en problematik behöver lösas på ett smart, effektivt och konsekvent sätt. Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, bostadsbolag etc. beslutar själva om att införskaffa trafikgupp till sitt område. Det kan tex. vara lämpligt att ta beslutet i samråd med övriga i samband med närmaste gemensamma möte.

Konceptet av farthinder för asfalt erbjuds i längderna 240 cm samt 80 cm och dessa längder kan också kombineras helt valfritt så att kunden alltid erbjuds att rigga upp ett farthinder i önskad bredd som passar i just sitt område.  Tex. så skapar 2 st. 240 cm trafikgupp en total bredd på 480 cm eller så går det utmärkt att bygga ett 320 cm brett farthinder genom att nyttja 1 st. 240 cm modell samt 1 st. 80 cm. Varje längd har fristående förankringar så det går alltså bra att använda längderna helt för sig själva eller tillsammans på ett helt valfritt sätt beroende på vägbanans bredd.

Med hjälp av rekommenderade sidomarkeringar / trafikpollare som också finns hos denna leverantör då breddar du enkelt upp bredden ytterligare. Höjden på farthindret är 5 cm och den bekväma effektiviteten uppnås genom en tvärt skuren långsida.

Denna modell av fartgupp är svensktillverkad och kvalitetskontrollerad och erbjuds då alltid med marknadens bästa garanti på 10 år. Som enda tillverkare i världen konstruerar vi från år 2023 dessutom alla farthinder i ett nytt ekologiskt specialgummi för att garantera våra användare en grönare och en mer hållbar framtid. 

Högkvalitativa farthinder – tillverkade i Sverige

FLEXIBUMP är det enda flyttbara och fartdämpande trafikhindret på marknaden som fortfarande är bekvämt att passera då man anpassar hastigheten. Se informationsfilmen hur enkelt det är ätt lösa problem med höga fordonshastigheter i känsliga trafikmiljöer.